Strategic Points™ Approach Group to inicjatywa, który promuje innowacyjne, zrównoważone strategiczne spojrzenie na zarządzanie komunikacją, wizerunkiem firmy oraz relacjami z kluczowymi interesariuszami. Pomagamy menedżerom i organizacjom właściwie budować strategie, reagować na dynamikę zmian w otoczeniu i przygotowywać się na nieprzewidywalne zdarzenia w przyszłości.

Cel projektu

Obecne otoczenie biznesowe charakteryzuje się dużą dynamiką, tempem i intensywnością przekazów informacyjnych. Generuje to coraz liczniejsze ryzyka dotyczące wizerunku organizacji i menedżerów. Właściwe, spójne i aktywne zarządzanie obszarami komunikacji i relacji z otoczeniem, zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym, jest jednym z kluczowych czynników osiągnięcia zamierzonych celów strategicznych. W wielu przypadkach obszar ten staje się głównym polem rywalizacji i budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Dlatego długofalowe, świadome, komplementarne i konsekwentne budowanie relacji z otoczniem nie może ograniczać się tylko do kampanii reklamowo-wizerunkowych, bieżących działań z zakresu public relations czy komunikacji korporacyjnej.

Strategic Points™ Approach Group to inicjatywa której celem jest wsparcie menedżerów i organizacji w zakresie komunikacji strategicznej i relacji z otoczeniem.

Metoda

Metoda stosowana przez Strategic Points™ Approach Group opiera się głównie na systemowej, autorskiej diagnozie otoczenia organizacji, w tym na identyfikacji oczekiwań kluczowych interesariuszy firmy oraz na badaniu i ocenie jakościowej relacji z tak zdefiniowanymi interesariuszami i otoczeniem biznesowo-społecznym. Następnie, w zależności od przyjętych założeń, projektowane są scenariusze działań wspierających osiągnięcie zamierzonych przez Klienta celów w obszarze realizacji strategii, komunikacji i wizerunku firmy w perspektywach średnio i długoterminowej. 

Eksperci

Strategic Points™ Approach Group oferuje kompetencje zespołu doświadczonych ekspertów z dziedzin zarządzania, wizerunku i komunikacji strategicznej, aktywnie funkcjonujących w obszarze biznesu i nauki, dostępnych w zależności od potrzeb danego projektu. Wielowymiarowość spojrzenia na działanie organizacji w skomplikowanym otoczeniu oraz towarzysząca temu pasja ekspertów zespołu Strategic Points™, tworzy odpowiednie, twórcze środowisko. Projekt nie jest think-thankiem, choć funkcjonuje w podobny sposób, dokonując analiz dotyczących potencjalnych kierunków rozwoju sytuacji i trendów w otoczeniu Klienta. Realizuje analizy ekspercko-doradcze, przygotowuje scenariusze wydarzeń oraz rekomendacje, których końcowym celem jest wypracowanie rozwiązań ukierunkowanych na konkretne potrzeby i oczekiwania Klienta, związane z konsekwentna budową spójnego wizerunku i pozycji na rynku. 

Kompetencje

Grupa posiada szerokie kompetencje w zakresie zarządzania strategicznego, komunikacji oraz budowania profesjonalnego wizerunku marek i menedżerów. Oferuje narzędzia wzmacniające pewność decyzji strategicznych, oparte o metodę analizy otoczenia w spójny, bardzo praktyczny dla Klienta sposób. Dostarcza wielowarstwowe analizy spójności komunikacji strategicznej oraz przygotowane na ich podstawie multiwariantowe scenariusze działań. Wartość dodaną proponowanych rozwiązań widzą szczególnie Klienci zainteresowani budowaniem trwałej, wiarygodnej pozycji rynkowej oraz osiąganiem zamierzonych celów biznesowych, między innymi poprzez oparcie się o profesjonalną i spójną komunikację strategiczną adresowaną celnie i skutecznie do głównych interesariuszy. Biorąc pod uwagę zmienność otoczenia, oczekiwań klientów, wielowymiarowość trendów, zmiany społeczne oraz mnogość narzędzi i kanałów komunikacji z otoczeniem, takie działania powinny mieć charakter zaplanowany i długoterminowy, aby osiągać zamierzone efekty rynkowe i wizerunkowe.

Koordynator projektu

Koordynatorem projektu Strategic Points™ Approach Group jest Sławomir Krenczyk, menedżer, nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinach: zarządzanie, public relations, komunikacja, marketing. Ponadto zespół tworzą eksperci i menedżerowie z doświadczeniem w zarządach spółek giełdowych, międzynarodowych korporacjach oraz firmach doradczych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *